1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.12 Huishoudelijke hulp en voorlichting


Bestanddelen
--
Stukken betreffende diverse projecten van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.) Nijmegen met betrekking tot huishoudelijke hulp en voorlichting aan gezinnen,
Stukken houdende tariefregelingen en -voorschriften met betrekking tot huishoudelijke hulp en voorlichting aan gezinnen, 1950 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidies door de gemeente, de provincie en het rijk ten behoeve van huishoudelijke hulp en voorlichting aan gezinnen, 1948 - 1976, 2 omslag
Stukken betreffende subsidieregelingen ten behoeve van de Stichting Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen, 1971 - 1972, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidies aan de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen, geordend op subsidiejaar, 1962 - 1973, 7 omslag
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen, 1964 - 1972, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Commissie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen, 1954 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Huishoudelijke Voorlichting Nijmegen, voorheen Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen), 1961 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende problemen met betrekking tot de liquiditeit van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting Nijmegen en het al dan niet voortzetten van de subsidiëring van de stichting, 1974 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Huishoudelijke Voorlichting Nijmegen, voorheen Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Nijmegen, geordend op subsidiejaar, 1972 - 1984, 7 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, vanaf 1958 Stichting Protestants Diaconaal Maatschappelijk Centrum, ten behoeve van de afdeling Gezinszorg, 1949 - 1961, 2 omslag
Stukken betreffende de RK Stichting voor Gezinszorg Nijmegen, vanaf 1973 Stichting Katholieke Gezinsverzorging en Bejaardenhulp, 1968 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling voor de verkrijging van rijkssubsidie door en de verlening van gemeentesubsidie aan de R.K. Stichting voor Gezinszorg Nijmegen, vanaf 1973 Stichting Katholieke Gezinsverzorging en Bejaardenhulp, geordend op subsidiejaar, 1949 - 1983, 9 omslag
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de R.K. Stichting voor Gezinszorg Nijmegen, vanaf 1973 Stichting Katholieke Gezinsverzorging en Bejaardenhulp, 1969 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling voor de verkrijging van rijkssubsidie door en de verlening van gemeentesubsidie aan de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag 'Humanitas' ten behoeve van de sectie Gezinsverzorging, geordend op subsidiejaar, 1953 - 1973, 2 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling voor de verkrijging van rijks- en provinciale subsidie door en de verlening van gemeentesubsidie aan de Stichting Gereformeerde Gezinsverzorging, geordend op subsidiejaar, 1954 - 1971, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Gezinsverzorging Nijmegen, 1974 - 1983, 1 omslag