1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.13 Sociale adviezen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van een eenmalige subsidie aan de Stichting Rechtskundig Hulpverleningsbureau ten behoeve van de organisatie van een discussiemiddag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rechtswinkel, 1981 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van een subsidieregeling ten behoeve van het Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht in Gelderland en Overijssel van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.) en het Bureau voor Arbeidsrecht van het district Nijmegen van de Bossche Diocesane Bond van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (K.A.B.), 1948 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van jaarlijkse subsidies aan het Bureau voor Arbeidsrecht van het district Nijmegen van de Bossche Diocesane Bond van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (K.A.B.), 1950 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van jaarlijkse subsidies aan het Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht in Gelderland en Overijssel van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.), 1950 - 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van jaarlijkse subsidie aan de Rechtswinkel Nijmegen-Oost en de Stichting Wetswinkel Dukenburg, 1981 - 1985, 1 omslag