1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.3 Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel


Bestanddelen
Stukken betreffende de zorg voor asocialen en gedeclasseerden en voor moreel en ethisch herstel, 1954 - 1970, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Hendrik Piersonvereniging, voorheen de Christelijke Vereniging Zedenopbouw, voortzetting van de Nederlandse Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn 1884 en de Nederlandse Middernachtzending Vereniging 1888, 1949 - 1971, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Tussenvoorzieningen, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Tussenvoorzieningen, 1974 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Tussenvoorzieningen als overkoepelend orgaan van de stichtingen Stijn Buys, De Nuts, Johan de Witt en De Uitrichting, 1982 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Tussenvoorzieningen ten behoeve van de Stichting Stijn Buys, 1979 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Tussenvoorzieningen ten behoeve van de Stichting De Nuts, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Tussenvoorzieningen ten behoeve van de Stichting Johan de Witt, 1981 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Tussenvoorzieningen ten behoeve van de Stichting De Uitrichting, 1982 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1965 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen en de deelneming van de gemeente Nijmegen in de stichting, 1962 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende een wijziging van de statuten van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1968, 1 omslag
Stukken betreffende het project ‘Dienstenpakket Bottendaal’ van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1969 - 1972, 1 omslag
Stukken betreffende het project ‘Kolping’ van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1966 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het project ‘Neerbosch-Oost’ ('De Jachthoorn') van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen; met tekeningen, 1966 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van een huursuppletieregeling voor het project ‘Neerbosch-Oost’ van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1966 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de afbouw en opheffing van het project ‘Neerbosch-Oost’ van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1973 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende het project ‘Onder de Bogen’ van de Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nijmegen, 1968 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling ten behoeve van de Stichting Archo voor de verkrijging van subsidie van derden en de verlening van gemeentesubsidie aan die stichting, 1983 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) tot toelating van de Stichting De Uitrichting als dienstverlenende instelling in de zin van artikel 1a van de Algemene Bijstandswet (A.B.W.), 1982 - 1983, 1 omslag
12