1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


Rubriek: 1.3 Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel
Archief 1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg
Inventarisnummer 10792
Beschrijving Stukken betreffende de Stichting Tussenvoorzieningen
Periode 1980 - 1984
Bereik en inhoud * Personeelsaangelegenheden, 1980-1981
* Nota 'Begeleid wonen' van de stichting, 1981
* Ondersteuning van een subsidieaanvraag van de stichting bij het Koningin Julianafonds ten behoeve
van een project begeleide kamerbewoning, 1981
* Verzoek van de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening aan Jongeren (Stichting A.I.D.) om een
voorstel tot verdeling van ƒ 35.000,- voor begeleide kamerbewoning, 1982
* Afgewezen verzoek tot toelating van de stichting in de zin van de artikelen 1a en 10b van de Algemene Bijstandswet (A.B.W.) ten behoeve van de realisering van een beschermende woonvorm voor psychosociaal kwetsbare personen, 1982. (Zie voor een verzoek aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) tot toelating van de Stichting De Uitrichting als dienstverlenende instelling in de zin van artikel 1a van de Algemene Bijstandswet (A.B.W.) inv.nr. 10906)
* Verlening van toestemming tot het gebruik van een pand aan de Horstacker 14-04 ten behoeve van
zogenaamde overhead-activiteiten door de Stichting De Uitrichting, 1983
* Verlening van een tegemoetkoming in de kosten van personeel, dat is aangesteld in het kader van de
Werkgelegenheidsverruimende Maatregel, 1982
* Verlening van toestemming voor het gebruik van een pand aan de Van Broeckhuysenstraat 27 ten behoeve van zogenaamde overhead-activiteiten van de Stichting De Nuts, 1983-1984
* Klachten van derden over de Stichting De Uitrichting
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie