1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.4 Gevangenen en ontslagen gevangenen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Leger des Heils ten behoeve van de afdeling Reclassering, geordend op subsidiejaar, 1961 - 1983, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan afdeling Arnhem van de Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging, 1960 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de afdeling Arnhem van het Nederlands Genootschap tot Reclassering, 1953 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het bureau Nijmegen van de Algemene Reclasseringsvereniging (voorheen RK Reclasseringsvereniging), geordend op subsidiejaar, 1953 - 1984, 2 omslag
Stukken betreffende de instelling van een onderzoek via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (V.N.G.) inzake de volledige vergoeding door het rijk van de kosten van de zorg voor geïnterneerde en vrijgelaten politieke delinquenten en hun gezinnen, 1946 - 1947, 1 omslag
Declaraties aan het rijk van de kosten van de ondersteuning van geïnterneerde en vrijgelaten politieke delinquenten en hun gezinnen, 1945 - 1959, 2 omslag
Declaraties aan het rijk van de kosten van medische hulp aan geïnterneerde en vrijgelaten politieke delinquenten en hun gezinnen, 1944 - 1949, 1 omslag
Circulaires van het rijk houdende voorschriften en regelingen met betrekking tot de verkrijging van rijkssubsidies ten behoeve van de zorg voor geïnterneerde en vrijgelaten politieke delinquenten en hun gezinnen, 1946 - 1947, 1 omslag