Notaris Courbois 1884-1927

Datum document16/7/1884
LocatiesAmsterdam
Bedrijfsnaam Firma Bahlmann en Co.
Onderwerp Verkoop rogge
Aktenummer 21
Archiefnummer 442
Archiefnaam Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen
Inventarisnummer 20
Afkomstig uit archief 442 Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen, inv.nr. 20