1216 Secretarie Gemeente Nijmegen / Openbare gezondheid 1946 - 1984


1.3.03 Structuur- en Uitbreidingsplannen


Bestanddelen
Stukken betreffende partiële herzieningen van het Uitbreidingsplan voor 1946; met tekeningen, 1943 - 1947, 1 omslag
Overzichtskaart van het Structuurplan Nijmegen 1951, 1951, 1 stuk
Stukken betreffende uitbreidingsplannen, 1947 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende het nemen van voorbereidingsbesluiten inzake herzieningen van het Uitbreidingsplan, 1947 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende partiële herzieningen van het Uitbreidingsplan en herzieningen van het Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor bepaalde gebieden; met tekeningen, 1947 - 1972, 80 omslag
Stukken betreffende wensen van derden ten aanzien van het Uitbreidingsplan, 1948 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het Structuurplan Nijmegen 1951; met tekeningen, 1951, 1 omslag
Stukken betreffende afwijkingen van het Uitbreidingsplan; met tekeningen, 1953 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak en betreffende algemene herzieningen daarvan; met tekeningen, 1954 - 1963, 9 omslag
Notulen van een informele raadsvergadering ter bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreidingsplannen, 1957, 1 stuk
Stukken betreffende de vaststelling van een recreatief ontwikkelingsplan voor het gebied De Elshof; met tekeningen, 1971 - 1974, 1 omslag
Vergaderstukken van het portefeuillehouderoverleg ruimtelijke ordening en volkshuisvesting met de gemeenten Beuningen en Wijchen, 1981 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende pogingen om schade aan opzetstukken van rioolleidingen te verhalen op het zuiveringsschap, 1984 - 1986, 1 omslag