1216 Secretarie Gemeente Nijmegen / Openbare gezondheid 1946 - 1984


Rubriek: 1.5.07 Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen
Serie: 3586-3587 Stukken betreffende de vaststelling van de uitgangspunten voor woontechnische minimumeisen bij woningverbeteringen, 1977 - 1980, 2 omslag
Archief 1216 Secretarie Gemeente Nijmegen / Openbare gezondheid
Inventarisnummer 3587
Beschrijving Enquête van wethouder Mijnsbergen
Vorm 1 omslag