1216 Secretarie Gemeente Nijmegen / Openbare gezondheid 1946 - 1984


Rubriek: 1.5.07 Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen
Archief 1216 Secretarie Gemeente Nijmegen / Openbare gezondheid
Inventarisnummer 3669
Beschrijving Stukken betreffende de stadsvernieuwing in de Wolfskuil en de Rozenbuurt
Periode 1972 - 1984
Bereik en inhoud * Overzicht van de door een functionaris van de Raad voor maatschappelijke opbouw verrichte werkzaamheden met betrekking tot het wijkopbouwwerk sinds de presentatie van het krotopruiming- en saneringsprogramma 1972-1976 in februari 1972 tot oktober 1973
* Besprekingen met bewoners
* Memorandum van P. Spannenburg van de Sociale Dienst inzake de bestemming van gronden in de wijk
* Overzicht van wethouder J. Mijnsbergen van de gebeurtenissen met betrekking tot de stadsvernieuwing in de wijk vanaf de presentatie van het krotopruiming- en saneringsprogramma tot januari 1975 en een vervolgoverzicht tot november 1976
* Verzoeken van derden
* Voorstellen van de wijkraad Koninginnelaan/Krayenhofflaan inzake de stadsvernieuwing in het gebied tussen de Koninginnelaan en de spoorweg
* Zwartboek van het Saneringscomité‚ Wolfskuil/Rozenbuurt, uitgegeven bij gelegenheid van een actieweek in december 1976
* Verlening van een financiële bijdrage in de kosten van de feestelijke uitreiking van de sleutels van nieuwe woningen
* Nemen van maatregelen ten aanzien van de panden Oude Nonnendaalseweg 4-26 in verband met regelmatige brandstichting
* Verrichting van noodherstel aan gemeentewoningen in de Rozenbuurt
* Klachten van bewoners
* Verkrijging van rijksbijdragen in de voorbereidingskosten van uitvoeringsplannen
Vorm 1 omslag