1211 Secretarie Gemeente Nijmegen / Organisme - Diensten en bedrijven 1946 - 1984


Rubriek: 1.16.6.8 Geschenken, gratificaties en ereblijken
Archief 1211 Secretarie Gemeente Nijmegen / Organisme - Diensten en bedrijven
Inventarisnummer 4582
Beschrijving Stukken betreffende gratificaties en ereblijken
Periode 1946 - 1984
Bereik en inhoud * Mededelingen/richtlijnen
* Bijdrage voor oprichting monument gefusilleerd politiepersoneel
* Vrijwilligersmedaille
* Toekenning gratificaties in verband met ambtsjubilea aan meerdere personen
* Instelling en uitreiking 'politiemedaille' als huldeblijk voor 25- en 40-jarig dienstverband
* Terbeschikkingstelling gedenktegel aan politiereservisten in verband met het feit dat het Besluit Reserve Rijks- en Gemeentepolitie 25 jaar van kracht is
* Toekenning inhuldigingsmedaille 1980
* Toekenning gratificaties aan W.S.W.-ers, werkzaam bij de Gemeentepolitie Nijmegen
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie