1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.02.1 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende de zorg voor zieken, gewonden, rustbehoevenden, 1958 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan de Stichting Ziekenomroep Nijmegen, 1978 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de overeenkomst tussen de gemeente Nijmegen en de afdeling Nijmegen van het Rode Kruis tot overname van het ziekenvervoer door de gemeente, 1951 - 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de vergoeding aan apothekers voor recepten ten behoeve van armlastigen volgens het militair tarief, 1952 - 1953, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling tussen de gemeente Nijmegen en de Huisartsenvereniging inzake geneeskundige hulp aan gemeente- patiënten, 1946 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de regionalisatie van het ambulancevervoer als uitvloeisel van de Wet Ambulancevervoer en het functioneren van de Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Nijmegen, 1975 - 1984, 19 omslag
Stukken betreffende een onderzoek rond de gezinszorg en bejaardenhulp in Nijmegen naar aanleiding van een aantal bezuinigingsmaatregelen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1977 - 1981, 2 omslag