232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.3.2.3.5 Kerspel Ooij en heerlijkheden Ooij en Persingen
259-271 Stukken betreffende de aankoop van 'De Valkenburgskamp', 3½ morgen land aan de Leutsestraat in het kerspel Ooij, 1672, met retroacta 1436 - 1637, 11 charter; 2 stuk
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 263
Beschrijving Akte waarbij voor erfpachters in het Rijk Aleydt Herynckx, weduwe van Reyner Herynckx, Derick Vaeck, Margriet van Keken en Gheertruyt Heryncks, dochter van Aleydt voornoemd, verkopen aan Ermgaert van der Stegen een erfjaarrente van 5 oude schild op sint Jan decollationis uit 6 Rijnse gulden, die de verkopers jaarlijks hebben op sint Jan voornoemd uit de helft van de in het geheel 3½ morgen en 7 roeden land
Periode 1486 aug 30 [woensdag na sint Johannes Baptistendag decollationis]
Bereik en inhoud Bezegeld door Aleydt Herynckx en de erfpachters Jan Verstegen en Johan Oirtken.
Vorm 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie