1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, correspondentie, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Het archief bevat ook stukken van vóór 1795, namelijk retroacta van akten van geldleningen vanaf 1663 (inv. nrs. 2020-2047).
Archiefvormer Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795)
Plaats Mook, Raadhuisplein (1795)
Middelaar (1795-1800)
Periode (1663) 1795 - 2000
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 91,5 m.
Verantwoording M.K.J. Smeets (1940), Kick van Ijzendoorn, M.C.P.J. van Rooij (2005), D.J. Prins, (2018)
Toegang Inventaris van het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers, (1663) 1795 - 2000