1637 Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar 1937 - 1976


VerwervingOverbrenging 2018
OrdeningHet archief is geordend op volgnummer van de vergunningen reeks. Voor de overbrenging was het archief toegankelijk door middel van een index in Excel. Bij de bewerking voor opname in het archiefbeheersysteem van het Regionaal Archief Nijmegen is hiervan een nadere toegang (index) op adres (plaatsnaam, straatnaam, huisnummer) gemaakt.
BronnenR.M. Delahaye, De archieven in Limburg, Alphen aan den Rijn, 1986
C.W. de Vries en G.A. van Poelje, Bronnen tot de kennis van de Gemeentewet, Rotterdam 1931.
M.J.A.V. Kocken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, ’s-Gravenhage 1973.
Irmgard Hantsche, Geldern-Atlas , Karten und Texte zur Geschichte eines Territoriums, Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend Nr, 103, Geldern 2003.
A.G.W.F. Smijers, Natuurlijk Verbonden. 200 jaar gemeente Mook en Middelaar, Mook 2000.