1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


2 Archief van de gemeente-ontvanger 1849-1937

Aantekeningen NB: De boekhouding van de gemeente-ontvanger is hier als een apart archief geïnventariseerd, omdat het kantoor van de gemeente-ontvanger meestal geheel gescheiden is van de gemeente-secretaris, en de boekhouding van de ontvanger dus niet valt onder het archief. Voor de stukken betreffende de gemeente-financiën raadplege men inv. no. 426-438 en 1634-20556. Voor stukken betreffende de gemeente-ontvangers inv. no. 709-713, 2113-2118. De financiële scheiding tussen Mook en Middelaar in de jaren 1869-1925 komt in deze boekhouding tot uiting.

Bestanddelen
Registers van ontvangsten, 1849 - 1855, 7 deel
Registers van uitgaven, 1849 - 1855, 7 deel
Algemene journalen of kasboeken van inkomsten en uitgaven van Mook en Middelaar, 1849 - 1868, 20 deel
Algemene journalen van de afdeling Mook, 1869 - 1871, 3 deel
Algemene journalen van de afdeling Middelaar, 1869 - 1871, 3 deel
Journaal van ontvangsten van Mook en Middelaar, 1872, 1 deel
Journaal van uitgaven van Mook en Middelaar, 1872, 1 deel
Grootboeken van inkomsten en uitgaven van Mook en Middelaar, 1856 - 1868, 13 deel
Grootboek van inkomsten en uitgaven, afdeling Mook, 1869, 1 deel
Grootboek van inkomsten en uitgaven, afdeling Mook, 1870, 1 deel
Grootboek van inkomsten en uitgaven, afdeling Middelaar, 1869, 1 deel
Grootboek van inkomsten en uitgaven, afdeling Middelaar, 1870, 1 deel
Grootboek van ontvangsten van Mook en Middelaar, 1872, 1 deel
Grootboek van uitgaven van Mook en Middelaar, 1872, 1 deel
Grootboek van inkomsten en uitgaven van Mook en Middelaar, 1871, 1 deel
Grootboek van inkomsten, afdeling Mook, 1924, 1 deel
Grootboek van inkomsten, afdeling Mook, 1925, 1 deel
Grootboek van inkomsten, afdeling Middelaar, 1924, 1 deel
Grootboek van inkomsten, afdeling Middelaar, 1925, 1 deel
Grootboek van uitgaven van Mook en Middelaar, 1914 - 1922, 1 deel
12