1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


2 Archief van de gemeente-ontvanger 1849-1937

Aantekeningen NB: De boekhouding van de gemeente-ontvanger is hier als een apart archief geïnventariseerd, omdat het kantoor van de gemeente-ontvanger meestal geheel gescheiden is van de gemeente-secretaris, en de boekhouding van de ontvanger dus niet valt onder het archief. Voor de stukken betreffende de gemeente-financiën raadplege men inv. no. 426-438 en 1634-20556. Voor stukken betreffende de gemeente-ontvangers inv. no. 709-713, 2113-2118. De financiële scheiding tussen Mook en Middelaar in de jaren 1869-1925 komt in deze boekhouding tot uiting.

Bestanddelen
12