1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


1.1.6 Ingekomen stukken

Aantekeningen NB: Een gedeelte van de ingekomen stukken is chronologisch, (van 1843-1875 doorlopend, en van 1916-1924 per jaar), welke nummers overeenkomen met die in de Indicateurs van ingekomen stukken inv. no. 169-178. Behalve deze genummerde stukken komen er ook nog ongenummerde voor, welke in de inv. no. 65-144 zijn ondergebracht. Zoekt men nu een ingekomen stuk, dan kan men het gemakkelijkst eerst de indicateurs naslaan. Komt het stuk daarin niet voor, dan zie men de serie ongenummerde stukken.

Bestanddelen