1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


1.1.9 Ingekomen stukken en kopieën van verzonden stukken van 1925 tot en met 1937

Aantekeningen NB: Hierin zijn niet opgenomen de akten, begrotingen, rekeningen, belastingcohieren en de diverse soorten registers. In een noot wordt aangegeven onder welke inventarisnummers deze zich bevinden, met de stukken van vóór 1795 (behalve natuurlijk de ingekomen stukken). Zie ook de Inleiding.