1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


1.2.2.12 Landsverdediging


Bestanddelen
Stukken betreffende diverse zaken betrekking hebbende op de landsverdediging, 1825 - 1875, 1 omslag
Inkwartieringslijst NB: Zie inv. no. 557-569, 1916 - 1925, 1 deel
Inschrijvings- en alfabetische registers, 1820 - 1861, 84 deel
Inschrijvings- Alfabetische-, en Lotingsregisters, 1863 - 1904, 126 deel
Inschrijvings-, Alfabetische, Lotings- en Verlofgangersregisters, 1905 - 1929, 95 deel
Inschrijvings-, Alfabetische, Alfabetische Gemeentengroep Bergen- en Verlofgangersregisters, 1930 - 1937, 28 deel
Inschrijvings- Alfabetische- en Lotingsregisters van de rustende schutterij, 1859 - 1867, 27 deel
Inschrijvings- Alfabetische- en Lotingsregisters, en Algemene Rol van manschappen, welke ingelijfd kunnen worden in de rustende schutterij, 1868 - 1888, 82 deel
Inschrijvings-, Alfabetische- en Lotingsregisters, Algemene Rol en Numerieke Staat van de eerste ban der schutterij, 1889 - 1902, 70 deel
Naamstaten bevattende de schutterijplichtigen van de eerste ban Rustende en Dienstdoende Schutterij, 1868 - 1902, 3 omslag; 1 deel
Landweerregisters volgens lichtingen, 1903 - 1921; met hiaten, 2 blad; 19 deel
Landstorm-Inschrijvingsregisters, Aanhangels Landstorm Inschrijvingsregisters, Landstorm-Keuringsregisters in jaarklassen, 1896 - 1914, 56 deel
Landstorm - Inschrijvingsregisters, Keuringsregisters en Herkeurden-registers in jaarklassen, 1915 - 1922, 16 deel