1640 Schepenbank Middelaar 1792 - 1796


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 3 Recht
Subcategorie 3.1 Justitie
Archiefvormer Schepenbank Middelaar (1564-1797)
Periode 1792 - 1796
Bereik en inhoud M.K.J. Smeets merkte in zijn inleiding op de inventaris van het archief tot 1938 op dat er van de oude rechterlijke archieven van de schepenbanken Mook en Middelaar slechts weinig is teruggevonden. Het archief van de schepenbank Middelaar bevat twee schattingsrekeningen uit 1795 en een register met (afschriften van) obligaties uit de periode 1634-1796
Omvang 0,0625 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording M.K.J. Smeets (1940), D.J. Prins (2018)
Geschiedenis van het archief Het archief van de Schepenbank Middelaar is in 1940 door M.K.J. Smeets beschreven in zijn inventaris van de archieven van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers tot 1938. Na de overplaatsing van de archieven naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen is het archief van de schepenbank als zelfstandig archief opgenomen in het archiefbeheersysteem van het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving Overbrenging 2018
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1640 Schepenbank Middelaar 1792 - 1796, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".