1641 Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers 1732 - 1964


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Bereik en inhoud Het archief bevat vooral de neerslag van de verslaglegging en verantwoording van het bestuur en het beheer der eigendommen. Over de taakuitoefening zijn slechts exemplarische stukken en stukken betreffende het vergoeden van oorlogsschade bewaard gebleven.
Archiefvormer Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1855-1965)
Plaats Mook (1855-1965)
Periode 1732 - 1964
Openbaarheid Openbaar
Omvang 0,75 m.
Verantwoording D.J. Prins (2018)
Toegang Inventaris van het archief van het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers, 1732 - 1964