594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970


Rubriek: 1.1 Prekadaster 1816 - 1832 (1833)
Serie: 11-14 'Wijkleggers', leggers van de gebouwde eigendommen in de stad Nijmegen, per wijk geordend op straat; met voorin inhoudsopgave van straatsnamen, [circa 1820] - 1832, 4 deel
Verwante archievenZie voor overige kadastrale stukken archief 2: Secretarie gemeente Nijmegen, 1810-1946, rubriek 1.2.2.1.3.5 Grondbelasting.