1644 Politiek Kafee / Aether 1978 - 1996 (2016)


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Archiefvormer Politiek Kafee / Aether (1978-1995)
Periode 1978 - 1996 (2016)
Bereik en inhoud Stukken betreffende het programma. Enerzijds vergaderstukken waarin de te volgen koers centraal stond; anderzijds stukken betreffende afzonderlijke debatten, waaronder posters en geluidsopnamen. Stukken uit 2015-2016 betreffende een reünie en de overdracht van het archief.
Omvang 1,625 m.
Medium Papier, geluidsdragers en posters
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2019)
Geschiedenis van het archief Frans de Krijger heeft het meeste materiaal uit de beginperiode van de werkgroep (1979- 1981) bewaard, geordend en aan Peter Smits overgedragen. Peter Smits heeft in de jaren dat hij actief was binnen het Nijmeegs Politiek Kafee /Aether (NPK), archiefmateriaal bewaard. In 2015 heeft hij samen met Miep Thuijls, ook oud-lid van het NPK, andere oud-leden actief benaderd met de vraag of zij nog over archief beschikten. Peter en Miep hebben samen het verzamelde materiaal voorbewerkt. Rob Wolf heeft zijn collectie uit de jaren 1980-’81 bewaard totdat hij ze in 2015 overdroeg aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving Schenking 2018
Selectie Dubbelen en stukken betreffende niet-gerealiseerde programma’s zijn vernietigd.
Ordening In de inventaris is een onderscheid gemaakt tussen de rubriek 'Stukken van algemene aard' en 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.' Laatstgenoemde rubriek is onderverdeeld in de subrubrieken ‘organisatie’ en ‘taak’. De hoofdmoot van de stukken bestaat uit per jaar en maand geordende stukken betreffende door het Nijmeegs Politiek Kafee / Politiek Kafee /Aether georganiseerde debatten.

Verwante archieven In het archief van het Politiek-kultureel centrum O42 vindt men ook stukken betreffende Politiek Kafee / Aether.
Publicaties Uitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1644 Politiek Kafee / Aether 1978 - 1996 (2016), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".