1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Rubriek: 1.2.1.1 Verkiezingen van overheidsorganen
Archief 1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers
Inventarisnummer 1444-1477
Beschrijving Kiezerslijsten voor de verkiezingen van de Gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer
Periode 1851 - 1887
Bereik en inhoud Niet in elk jaar zijn er kiezerslijsten voor alle drie de lichamen aanwezig. In verband met het censuskiesrecht werd voor de Provinciale Sten en Tweede Kamer dezelfde kiezerslijst gebruikt, voor de gemeenteraad echter meestal een afzonderlijke opgemaakt. Ook werd dezelfde lijst dikwijls meerdere jaren gebruikt en telkens aangevuld. Zie voor de gemeenteraadsverkiezingen ook inv. nrs. 2062-2090.
Vorm 34 omslag

Bestanddelen
12