1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Rubriek: 1.2.1.3.1 Grenzen en eigendommen der gemeente
Archief 1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers
Inventarisnummer 1506
Beschrijving Stukken betreffende een geschil tussen de gemeente en het R.K. kerkbestuur te Mook over het eigendomsrecht op het perceel sectie A 599 (de kleine Blok)
Periode 1914 - 1916
Bereik en inhoud Zie ook inv. nrs. 6-7, 1517.
Vorm 1 omslag