324 Doopsgezinde Gemeente Nijmegen 1840 - 2003


1.2.1.2 Leden


Bestanddelen
Ledenregister, alfabetisch geordend op achternaam, 1853 - 1986, 1 deel
Attestaties van overleden of vertrokken leden, 1902 - 1990, 2 omslag; 1 stuk
Presentielijsten van de ledenvergaderingen, met machtigingen van leden voor het uitbrengen van een stem, 1921 - 1985, 1 omslag
Ledenlijsten en lijsten van vrienden, 1960 - 1988, 1 omslag
Staten van de gezinssamenstelling van leden, alfabetisch geordend op achternaam, 1960 - 1981, 1 omslag