232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.3.2.2.2.1 Nieuweveld, Hoogeveld, Heescheveld, De Mars
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 130-137
Beschrijving Stukken betreffende de verwerving van twee kampen weiland van 4 morgen min 1½ hont buiten de Hezelpoort in de Mars
Periode 1656, met retroacta 1622 - 1651
Vorm 5 charter; 2 charter getransfigeerd; 1 omslag; 1 stuk

Bestanddelen
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen jonker Jan Ripperbant, zijn vrouw en schoonzuster Johanna en Maria Bussonet en Jacob Bussonet verkopen aan Derrick van Eeuwick en Jan Henderijcx Bul een perceel weiland in de Winsseling aan de Waal; bezwaard met 3 schild per jaar voor het Kapittel van de Sint-Stevenskerk, 1628, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen jonker Johan Ripperbandt, zijn vrouw en schoonzuster Johanna en Maria Bussonet, en Jacob Bussonet verkopen aan de stadsbode Wilhem van Pelt een stuk bouwland in de Winsseling aan de bandijk (1628); hieraan getransfigeerd een akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Wilhem van Pelt en zijn vrouw Elizabeth Derrickss verkopen aan de raadsvriend Johan Cornelis en zijn vrouw Anneken van de Hoevel 4 hont bouwland aan de Winsseling bij de bandijk (1633), 1628 - 1633, 2 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Henrick Janssen en zijn vrouw Naleken Cornelis cum suis verkopen aan de raadsvriend Johan Cornelissen 1 morgen weiland 'Het Lomberts Campken' buiten de Hezelpoort buitendijks in de Mars aan de Waalstroom; bezwaard met 3 schild per jaar voor het Kapittel van de Sint-Stevenskerk, 1635, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen de erfgenamen van Wichman Buijs en zijn vrouw Baetgen Touwman verkopen aan de raadsvriend Johan Cornelissen en zijn vrouw Anna van Hoevel twee stukken buitendijks land van elk 4 hont in de Winsseling aan de bandijk, 1646, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis verkoopt aan de raadsvriend Johan Cornelii twee percelen bouwland van 3½ hont op de Winsseling buiten de Hezelpoort aan de Waalstroom, 1651, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van de raadsvriend Johan Cornelii en zijn vrouw Anna ten Heuvel aankoopt twee kampen weiland van samen 4 morgen min 1½ hont, buiten de Hezelpoort in de Mars aan de Waal; bezwaard met 3 schild per jaar voor het Kapittel van de Sint-Stevenskerk, 1656, 1 charter
Proces-verbaal van de landmeter Theodorus Flattemius van het opmeten van twee percelen uiterwaard, gelegen buiten de Heselpoort (1656), alsmede kwitanties voor de betaling van een grondrente van 3 schild, 1622 - 1656, 1 omslag
Authentiek afschrift van de volmacht van de erven van Wichman Buys aan notaris Matthijs Janssen uit 1645 voor de afwikkeling van de erfenis, 1646, 1 stuk

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie