1642 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (1965) 2000 - 2016 (2017)


1.1 Bestuur


Bestanddelen
Bestuurlijke vertegenwoordiging, 1998 - 2011,
Vergaderstukken van het algemeen bestuur, 2000 - 2016, 72 omslag
Besluiten van het algemeen bestuur, 2000 - 2016, 18 omslag
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur, 2000 - 2016, 114 omslag
Besluiten van het dagelijks bestuur, 2000 - 2016, 25 omslag
Vergaderstukken van het Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg (RHBO), 2005 - 2010, 8 omslag
Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur, 2010 - 2016, 7 omslag
Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 2010 - 2016, 8 omslag