1642 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (1965) 2000 - 2016 (2017)


1.5.2 Projecten


Bestanddelen
Milieu-incidentenplan (MIP) deel 1, 2004, 1 omslag
Milieu-incidentenplan (MIP) deel 2, 2005 - 2006, 1 omslag
Milieu-incidentenplan (MIP) deel 3, 2007 - 2008, 1 omslag
Project Aandachtsbedrijven Voortgangsoverzicht: lijsten van aandachtsbedrijven handhavingsproject, 2000 - 2003, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Groesbeek deel 1, 2000 - 2005, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Groesbeek deel 2, 2002 - 2009, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Wijchen, 2004 - 2006, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Ubbergen deel 1, 2000 - 2003, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Ubbergen deel 2, 2004 - 2007, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente Ubbergen deel 3, 2002 - 2009, 1 omslag
Handhavingsproject voor aandachtsbedrijven in de gemeente West Maas en Waal, 2004 - 2008, 1 omslag
Handhavingsproject propaantanks in de regio Nijmegen: uitvoering, 2006 - 2007, 1 omslag
Handhavingsproject propaantanks in de regio Nijmegen: afronding, eindrapport, 2005 - 2007, 1 omslag
Resultaten van de handhavingsestafette project Kleurrijk Handhaven in gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland, 2005, 1 omslag
Visie op handhaving, doelgericht samenwerken in de MARN (opstellen van een regionale meerjarenvisie op het gebied van samenwerking in de handhaving), offerte, probleemverkenning, concept meerjarenvisie, oude convenant handhavingssamenwerking, jaarverslag handhavingssamenwerking regio Nijmegen 2004, 1998 - 2004, 1 omslag
Handhavingsproject monitoring van overtredingen en project Handhaving milieuwetgeving Oost-Kanaalhaven Nijmegen, 2000 - 2006, 1 omslag
Flankerend beleid van het Openbaar Ministerie, 2007, 1 omslag
Handhavingsproject Sierteelt in de glastuinbouw in de regio, 2007 - 2008, 1 omslag
Handhavingsproject de Groene Kant van Gelderland-Zuid, 2004, 1 omslag
Handhavingsproject LPG-tankstations, deel 1, 2004 - 2005, 1 omslag