1642 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (1965) 2000 - 2016 (2017)


1.9 Externe Veiligheid


Bestanddelen
Project begeleiden van het opstellen van een gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid voor het project deelnemende MARN-gemeenten, 2005 - 2010, 1 omslag
Provinciaal project Externe veiligheid: Toetsing risicovolle activiteiten m.b.t. externe veiligheid in de deelnemende MARN-gemeenten en toetsing van bestemmingsplannen, 2004 - 2005, 1 omslag
Inventarisatie van knelpunten in relatie tot het groepsrisico van gemeentelijke inrichtingen: Groesbeek, Druten Millingen aan de Rijn, 2005, 1 omslag
Inventarisatie van knelpunten in relatie tot het groepsrisico van gemeentelijke inrichtingen: West Maas en Waal, 2005, 1 omslag
Inventarisatie van knelpunten in relatie tot het groepsrisico van gemeentelijke inrichtingen: Mook en Middelaar, Heumen, 2005, 1 omslag
Inventarisatie van knelpunten in relatie tot het groepsrisico van gemeentelijke inrichtingen: Wijchen, 2005, 1 omslag
Project actualiseren risicovolle bedrijven m.b.t. milieuvergunningen, 2006 - 2007, 1 omslag
Borging uitvoering externe veiligheidstaken in werkprocessen van de MARN-gemeenten, 2007, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid Gelderland 2006-2010 (PUEV 2 -2006): Algemeen, subsidieaanvraag, subsidieverlening, voorschotten, uitvoering, verantwoording, verzoek tot vaststelling, vaststelling, 2006 - 2008, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid Gelderland 2006-2010 (PUEV 2 -2007): Subsidieaanvraag, subsidieverlening, voorschotten, uitvoering, verantwoording, verzoek tot vaststelling, vaststelling, 2006 - 2008, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid Gelderland 2006-2010 (PUEV 2 -2008): Subsidieaanvraag, subsidieverlening, uitvoering, vaststelling, 2007 - 2009, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid Gelderland 2006-2010 (PUEV 2 -2009): Instemming Actualisatie EV 2009, subsidieaanvraag, subsidieverlening, uitvoering, urenverantwoording, voorlopige subsidievaststelling, definitieve subsidievaststelling, jaarverslag 2009 PUEV 2006-2010, 2008 - 2011, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid Gelderland 2006-2010 (PUEV 2-2010 RUEV 2010): Instemming Actualisatie EV 2010, subsidieaanvraag, subsidieverlening, uitvoering, urenverantwoording, subsidievaststelling, evaluatie uitvoeringsprogramma EV 2006-2010, 2009 - 2011, 1 omslag
Gelders Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2011-2014 (GUEV 2011): Algemeen, subsidieaanvraag, subsidieverlening, urenverantwoording, verzoek tot vaststelling, subsidievaststelling, 2010 - 2012, 1 omslag
Gelders Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2011-2014 (GUEV 2012): Subsidieaanvraag, subsidieverlening, uitvoering, urenverantwoording, SISA bijlage (Single Information, Single Audit), subsidievaststelling, 2011 - 2013, 1 omslag
Gelders Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2011-2014 (GUEV 2013): Subsidieaanvraag, subsidieverlening, uitvoering, verantwoording, subsidievaststelling, 2012 - 2014, 1 omslag
Single Information Single Audit: subsidie-afrekeningen via SISA bijlage in de jaarrekening. Algemene informatie, SISA bijlagen 2008 t/m 2011, 2006 - 2012, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid PUEV 2004-2005: Project Kennis en implementatie traject Externe Veiligheid, 2004 - 2006, 1 omslag
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid PUEV 2004-2005: Project implementatie AmvB Externe Veiligheid in de gemeentelijke organisatie, 2005 - 2006, 1 omslag