1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente West Maas en Waal (1984)
Periode 1984 - 2003
Bereik en inhoud Het archief bevat onder andere de series vergaderstukken van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en stukken betreffende de gemeentelijke organisatie en haar taken.
De niet-openbare registers van de burgerlijke stand bevinden zich nog in het gemeentehuis te Beneden Leeuwen. De ‘geboorteregisters’, akten van geboorteaangiften, worden 100 jaar na het opmaken openbaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de ‘overlijdensregisters’, akten van overlijdensaangiften, na 50 jaar. De persoonskaarten, de bouwvergunningen en een aantal hinderwetvergunningen bevinden zich ook nog in het gemeentehuis.
Omvang 76,625 m.
Medium papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Renier van de Giessen, Charlotte Gottmer, Henk de Klein (2017)
Geschiedenis van het archief Het archief begint bij de instelling van de nieuwe gemeente West Maas en Waal in 1984 en loopt tot 2003. Het archief was centraal gehuisvest in het gemeentehuis, aan de Dijkstraat 11 in Beneden Leeuwen. In 2017 is het formeel overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen. De vorming en ordening geschiedde door de medewerkers Documentaire Informatievoorziening.
Verwerving Overbrenging in 2017
Aanvullingen In 2019 is de aanvulling 2014-80 met 6 dossiers verwerkt.
Selectie De gemeente West Maas en Waal heeft jaarlijks de vernietiging van archiefbescheiden uitgevoerd op basis van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden en de daarvoor vastgestelde procedure. Van de vernietiging zijn verklaringen opgemaakt.
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers.
Voorwaarden voor raadpleging Deels openbaar
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".