1654 C.G.J. Pulles 1944 - 1999


1 Archief


Bestanddelen
Persoonsbewijs van H.C.G. Kops, de moeder van Pulles, 1941, 1 stuk
Dagboeken met tussengevoegde stukken, waaronder bidprentjes, brieven, foto's, kaarten en krantenartikelen, 1944 - 1989, 9 deel
Schrift met herinneringen aan de periode 1915-1941 met bijgevoegde stukken, waaronder bidprentjes, brieven, foto's, kaarten en krantenartikelen, 1944, 1 deel
Manuscript van de onuitgegeven roman 'Dit schone, harde leven', onvolledig, 1948, 1 omslag
'Fragmenten', schrift met overgeschreven passages en gedichten uit het werk van andere schrijvers, [circa 1950], 1 omslag
'Eigen aantekeningen', twee schriften met citaten van mensen uit de omgeving van Pulles, 1952 - 1960, 1 omslag
Manuscript van de onuitgegeven roman 'Vandaag is geluk', 1961 - 1962, 1 omslag
Typoscript van de onuitgegeven roman 'Vandaag is geluk', 1961 - 1962, 1 omslag
Typoscript van een onuitgegeven roman over Sophie Wintermans en haar psycholoog Hein Jagersma, [circa 1970], 1 omslag
Verslagen van bijeenkomsten van een therapiegroep begeleid door Pulles en haar collega M. Verduyn-Termeer, 1978 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen van een testament, 1993 - 1999, 1 omslag