Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Hermanus Keull
Naam Hermanna Keull
Naam Jacobus van Ratingen (Schoenmaker)
Naam Petrus van Meerle
Datum document 10/3/1470
Locaties Ooij
Nummer 5
Uitgebreide beschrijving (regest) De onderrichter Johan v. Redinchaven, in naam van den burggraaf van Nijmegen Henricus van Bylant, miles en de schepenen Theodericus Tengnagel v. Zandwick en Wilhelmus v. Persingen oorkonden, dat Hermanus Keull en Hermanna echtelieden verkocht hebben 11 oude gouden keizer-schilden jaarlijks in 2 gedeelten op St. Victor (Oct. 10) en op de vigilie van Paschen, aan Jacobus v. Ratingen, schoenmaker en erven, uit de helft van een stuk land groot 6-1/2 morgen, gelegen in de Ooij, waarvan de andere helft behoort aan Petrus v. Meerle. Datum anno Domini Mo CCCCo septuagesimo, Sabbato post Dominicam qua cantatur: Esto michi.
Dorsale aantekening "van den negen golden alden schilden uutter den Blitterswick in der Oeyen". "B".
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels; dat van den burggraaf ontbreekt.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 139

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie