Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Arnt van Langell
Naam Derick Ottenss van Langell
Naam Derick Janss van Langell
Naam Geertruyt van Langell
Naam Aleyt van Langell
Naam Otten van Langell
Naam Henrick die Beiijer
Naam Rycout Braem
Naam Aleydt Hollanders
Datum document 23/9/1488
Locaties Ooij
Rijk van Nijmegen
Nummer 13
Uitgebreide beschrijving (regest) De burggraaf te Nijmegen en richter in het Rijk van Nijmegen Henrich Vigh en gerichtsluiden Peter van Beringhen en Gerit Bysessman oorkonden, dat Arnt van Langell, Derick van Langell Ottenss, Derick van Langell Janss., Geertruyt en Aleyt van Langell dochters van Otten van Langell met Henrick van Beiijer hun beider voogd, opgedragen hebben aan Rycout Braem en erven twee derde van 3 morgen land, waarvan 't derde deel behoort aan Aleydt Hollanders, gelegen in het kerspel Ooij in het Rijk van Nijmegen. Gegeven int iair ons Heren dusent vierhondert sessentachtentich des Saterdages na Sunte Matheus dach dess heiligen Apostels ende ewangelisten.
Zegel Met uithangend zegel van den burggraaf in groene was.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 142

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie