Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Reynalt tot Oy
Naam Evert van Velar Baers
Naam Derick van Velar Baers
Naam Maes van den Berghe
Naam Aelbert van Redinchaven
Naam Gerit Biesman
Datum document 4/12/1486
Locaties Ooij
Rijk van Nijmegen
Nummer 14
Uitgebreide beschrijving (regest) Reynalt heer tot Oy, ridder oorkondt, dat hij aan Evert Baers van Velar als vrij eigen goed gegeven heeft den kamp, die Evert en voor hem zijn Vader Derick Baers van Velar van hem in leen gehad hebben, genand "'t Ghoer" gelegen in de Ooij, Rijk van Nijmegen, aan een zijde aan de gemeene straat grenzend, en hem van den leeneed ontslagen heeft, zoodat Evert Baers met recht dezen kamp verkocht heeft aan Maes v.d. Berghe, vóór leenmannen Aelbert v. Redinchaven en Gerit Biesman. Gegeven int iaer onss Heren Dusent Vierhondert Sess ende tachtentich op Sente Barbarendach virginis.
Dorsale aantekening "baers kemken".
Zegel Bezegeld met 3 uithangende zegels in groene was van: Reijnalt here tot Oy (bijna geheel afgevallen), Aelbert v. Redinchaven (Rs. bijna geheel afgevallen), en Gerit Biesman.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 196

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie