Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Nylo Schat
Naam Jutta Schat
Naam Theodericus van de Poll
Naam Wilhelmus Pelss
Datum document 25/3/1503
Locaties Frankrijk
Keulen
Persingen
Ubbergen
Nummer 21
Uitgebreide beschrijving (regest) De onderrichter Swederus van Sallant namens den burggraaf van Nijmegen Henricus Vighe en schepenen Henricus v. Galen en Theodericus Vaick oorkonden, dat Nylo Schat en Jutta zijn vrouw verkocht hebben een rente van 6 oude gouden keizer of koning van Frankrijks schilden jaarlijks op St. Peter ad Cathedram (Febr. 22) aan Theodericus van de Poll uit de helft van een stuk land, waarvan de wederhelft aan Wilhelmus Pelss genand "Conte Kamp", in het geheel groot 10 morgen, nl. uit de helft die gelegen is aan de Persingsche sluis en aan land van een klooster van geestelijken van een orde van Kruisbroeders (Cruciferorum) in Keulen; vrij erf uitgezonderd een tins van 6 schilden aan de St. Michael-broederschap te Nijmegen genand de Ellendige Broederschap en een tins van 5 "quartalium clipeorum" voor de St. Eligius broederschap te Nijmegen en een van 16 denariën genand Braspenningen 2 ponden en 2 .... aan den graaf in Ubbergen, uit het geheel nog een rente van 4 schilden, welke Wilhelmus Pelss voornoemd van Nylo heeft. Datum anno Domini Mo Quingentesimo tercio Sabato post Dominicam qua cantatur Oculi.
Dorsale aantekening (.... schilden uter) den onschemelen kamps erffbrief; gemerkt "E ". Het tussen haakjes geplaatste is doorgehaald.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels; het zegel van den onderrichter ontbreekt; staart aanwezig.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 207

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie