232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.2.2.1 Binnen de stadsmuren


Bestanddelen
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Rudolph Verheyden aankoopt een erfjaarrente van 6 Hoornse gulden uit een huis en brouwerij in de Hezelstraat, 1600, 1 charter
Huurcontract met de provisoren van het Burger Weeshuis van het Glashuis bij de Hezelstraat, voor de periode dat ambassadeur Barclay intrek heeft genomen in het weeshuis, 1676, 1 stuk
Magescheid, opgericht tussen de gebroeders Johan Noster en Derick Noster, ten overstaan van de erfmagescheidslieden Egbert Janssoon, Hendrikus Moor, Petrus van Dorenburch, Hendrick Uwens en Steven van Loon, waarbij onder meer goederen in de stad worden verdeeld, 1633, 1 charter
Stukken betreffende de aankoop van 3/4 aandeel in een huis in de Molenstraat, onderdeel van de boedel van Elisabeth Jansen, echtgenote van Dirck Wijntjens Raedemaecker, 1685; met retroacta 1652, 1670, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop door het gasthuis van Anna Geertruijd van Ellekom, weduwe van Anthonij van den Bosch, van een huis in de Molenstraat, alsmede van het royement van de op het huis rustende hypotheek de dato van 9 februari 1785, groot 700 gulden, 1805, 1 omslag
Onderhandse akte waarbij de grondrente van 6 pond kleine penningen voor het gasthuis uit een huis in de Molenstraat wordt geroyeerd, 1702, 1 stuk
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Herman die Vreese en zijn vrouw Naeltjen Valckenburch verkopen aan Derrick van Haaften een huis op de Lagemarkt, 1603, 1 charter
Staat van aan het Frateren Convent verschuldigde 3 vaat rogge wegens een onderpand op het Hogeveld, alsmede een aan hen verschuldigde rente van 2 pond kleine penningen uit een huis in de Nonnenstraat, 1689 - 1706, 1 stuk
Overeenkomst van het gasthuis en het Arme Weeskinderenhuis met de erven van Hendrick Jan Tijssen inzake de overdracht van zijn huis in de Brouwerstraat wegens achterstallige betaling van de daaruit gaande rente van 6 Carolusgulden op Kerstmis, 1678, 1 stuk
Stukken betreffende de heffing van verponding ten laste van het gasthuis, 1705 - 1710, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Walraven van Wichen en zijn vrouw Nargriet van den Grint verkopen aan Jacques Kodbaert Thomassen een huis in de Papengas met plaats en recht van uitgang, 1609, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis verkoopt aan Engelbert van Swertum en zijn vrouw Neeltgen Jacobss een huis in de Keumengas, bezwaard met een cijns van 1 gulden aan het Sint-Johanshuis, 1627, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Cilia Ketskes, weduwe van Willem Hendrikse, gewezen zoon en erfgenaam van Hendrik Willemse, een huis aan de Hezelstraat aankoopt, 1722, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Anthony Janss en zijn vrouw Heyltje Lijberts c.s. aankoopt de helft van twee naast elkaar gelegen huisjes op het Hoogstraatje, 1678, 1 charter
Rekwest aan de Raad inzake de inschrijving in het protocol van bezwaar van een door het gasthuis in 1697 verkocht huis in de Ridderstraat, 1710, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Arnoldina Agatha van Hasselt, douairière Gravinne van Welderen, verkoopt aan de Amsterdamse beurtschipper Peter van Doesburg het huis 'De Golden Kop' in de Grotestraat, 1780, 1 charter
Akte waarbij voor schepen en noodschepen van Nijmegen de erfgenamen van de zilversmid Peter Scheers een huis aan de Platenmakersstraat verkopen aan de pruikenmaker Johannes Melchior Schattel en zijn vrouw Anna Elisabeth Swenck,
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Marie Uwens, weduwe van Gaert van Bebber, verkoopt aan Jelis Cock een overcijns van 4 pond kleine penningen op Pasen uit een huis in de Sleutelgas , 1606, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Merritjen Diemers, weduwe van Hermen Smidt, verkoopt aan de meester kleermaker Otto de With: a) een huisje aan het Valkhof voor de muur van het Hof, bezwaard met een ½ schild per voor de Rekenkamer van het Vorstendom, b) een huis aan de Kronenburgertoren en c) het ‘Lappershuysken’ onder de Burchtpoort, 1661, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Elsken Boerdijck, weduwe van Sent van Minnen, verkoopt aan Cornelis Peters en zijn vrouw Gueltgen Jans een huis op het Valkhof op de hoek van de poort en voor de ringmuur van het Valkhof; bezwaard met een cijns van 15 stuiver voor het Landschap, 1625, 1 charter
12