Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Lodewich van Heck
Naam Gaert van Triest
Naam NN Braem
Naam Peter Post
Naam Derick Pelssen
Naam Derick Braem
Naam Ryk Braem
Naam Hermen ..stal
Naam Barthen Bream
Naam Cornelis Mel
Datum document 12/12/1514
Locaties Ooij
Rijk van Nijmegen
Nummer 29
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor erfpachters Lodewich van Heck en Gaert v. Triest en meer goeder lude verklaart de familie Braem verkocht te hebben aan Peter Post burger te Nijmegen 2/3 van 3 morgen land waarvan het andere 1/3 aan Derick Pelssen behoort, in de Ooy in het Ryk van Nijmegen. Gegeven int iair onss Heren Dusent viiffhondert ende vierthien up Sunte Lucienavont der Heyliger ioncffrouwen.
Dorsale aantekening "Die alde brieven van die drie morgen genant heet Peperkoicksken in die Oij gelegen".
Zegel Met uithangende zegels van Derick Braem, Ryk Braem, Hermen ....stal, Barthen Bream, Corne[l]is Mel, Lodovick van Heck, van Gaert v. Triest afgevallen, staart aanwezig.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 143

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie