Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Willem Roest
Naam Henneken Roest
Naam Gerit van Rysswick
Naam Johan Nulant
Datum document 5/2/1536
Locaties Platenmakerstraat
Nummer 45
Uitgebreide beschrijving (regest) De onderrichter Erasmus v. Eck namens Joachim v. Wye here tot Hyrnen, burggraaf en richter te Nijmegen en schepenen Conrait v. Doirnick en Marten v. Andelst oorkonden, dat Willem Roest en Henneken echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Gerit v. Rysswick een erfjaarrente van 9 enckel overlentzsche rijnsche Kurtfurster golden gulden, zwaar 2 engels en een troitgen, op St. Petersdach ad Cathedram (Februari 22) over een jaar als 1en termijn, uit een huis en hofstad genand "den Roskaem" gelegen in de Plaitmakersstrait; vrij erf en goed uitgezonderd een tins van 1 schild aan deken en kapittel van St. Stevenskerk binnen Nijmegen en 5 schilden aan de Ellendige Broederschap, met consent van Johan Nulant, priester en provisoor namens deken en kapittel als overtinsmeester. Gegeven int iair ons Heren, duesent vijffhondert ende sess ende dartich op Manendach na sent Agatha.
Dorsale aantekening "9 churfurster golt gld. uut een huijs in die Platemakerstraet. No. 13. Van 9 goltg. ut den Royskam."
Zegel Met 3 uithangende zegels in groene was van den burggraaf Conrait v. Dairnick (gaaf) en Marten v. Andelst (Rs. geschonden).
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 190

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie