Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Johan Peterss.
Naam Peterken Peterss.
Naam Cathrin van Loen
Naam Hendrick van Loen
Naam Iuth van Haeff
Naam Johan van Bronckhorst
Datum document 8/1/1546
Locaties Begijnengas
Hezelstraat
Nummer 49
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Ott. van Heteren en Martten v. Andelst oorkonden, dat Johan Peterss. en Peterken echtelieden ten behoeve van Johans voorkinderen, verkocht hebben aan Cathrin, vrouw van Hendrick v. Loen, een erfjaarrente van 6 Hornsche gld. ad 25 currente str. jaarlijks op Heiligen Kerssavont (Dec. 24) uit huis en hofstad "in de Hezelstraet, op ten hoeck van die Begijnengass"; vrij erf en goed uitgezonderd een overtins van 1 obulus aan den heer van den lande, een rente van 3 phil. gld. aan Iuth van Haeff en een rente van 1 schild en 1 pont aan Johan v. Bronckhorst. Gegeven in den iaer ons Heren XVc sess ende vertich op Vrydach na Darthiendach.
Dorsale aantekening "Sess Hornsche gulden uyter hoeck van die Bagijngas"', een ander opschrift onleesbaar geworden.
Zegel Met twee uithangende schepenzegels in groene was.
Opmerkingen Gehecht aan no. 178 (regestenlijst). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 183

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie