Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Hanrick Waeterhaelen
Naam Alijdt van Lenth
Naam Conrad Gaeymans
Naam Johan Boonerts
Naam Clais Hanrichss. van den Boonen
Naam Otto van Heteren
Naam Arndt Haudacker
Datum document 28/12/1548
Locaties Lent
Overbetuwe
Nummer 52
Uitgebreide beschrijving (regest) Hanrick Waeterhaelen en Alijdt v. Lenth echtelieden doen kond voor erfpachters van Overbetuwe Conrad Gaeymans en Johan Boonerts, dat ze verkocht hebben aan Clais v. den Boonen Hanrichss. een erfjaarrente van 5 enckell golden Gelressche rijder gulden ad 23 brab. str. jaarlijks op onnoeseler kynderkensdach (December 28), 1en termijn anno 1549, uit een stuk land groot 4 hollandsche morgen, gelegen in den ampte van Overbetuwe in het kerspel Lent; zijnde vrij erf en goed uitgezonderd 3 oort van een goudgld. aan Otto v. Heteren en dijk- en wetering-lasten. Gegeven in den iair ons Heren duysend vyffhondert acht ende viertig opter heyliger onnoezeler kynderkensdach.
Dorsale aantekening "Een brief van 5 riders onderpant te Lent." (16e E.). "5 ryders tott Lenth hercommen vann Deryck Holtacker." (17e E.) "Rentbrief van Waterhaele". (17e E.) " 't Schryffloon van dezen eenen halven Ryder gulden." (16e E.) "Die Rent van vijff Rider gulden" (16e E.) "heft nu Arndt Haudacker soen." (17e E.).
Zegel Met 4 uithangende zegels in groene was van: Hanrick Waterhalen (randschrift iets geschonden), Aleydt v. Lenth (randschrift half geschonden), de zegels der erfpachters zijn afgescheurd.
Opmerkingen "Dyt syen maechescheyde" (onder de zegel-staart, dus voor 1548 December 28 geschreven). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 216

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie