Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Johan Vayck
Naam Gerit Huysraet
Datum document 24/4/1552
Locaties Gendt
Nummer 62
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Ghent Evert dije Crom en Johan van Andelst oorkonden, dat Johan Vayck bekend heeft jaarlijks op Beloken Paschen aan Gerit Huysraet schuldig te zijn 9 Phil. gld. volgens zegelen brief, welke ze zullen lossen na opzegging een half jaar te voren door Gerit Huysraet met 150 gld. ad 26 str. brab. Gegeven in den iaer ons Heren duysent viffhondert twe ende vyftich op belaicken Paesdach.
Dorsale aantekening Loessbrief van negen philippus gulden.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was; 1e Randschrift iets geschonden, 2e gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 221

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie