1662 Bouwarchief van de gemeente Dreumel 1942 - 1983


Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.3 Volkshuisvesting
Archiefvormer Gemeente Dreumel (1810-1983)
Periode 1942 - 1983
Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn op adres doorzoekbaar in de Digitale Studiezaal. Hiervoor gaat u naar https://studiezaal.nijmegen.nl/bouwvergunningen

De bouwvergunningen van de gemeente Dreumel bevatten informatie over specifieke gebouwen. De serie bouwvergunningen is als een apart archiefbestand beschreven ten opzichte van het archief van de gemeente Dreumel.
Omvang 17,375 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Renier van de Giessen (2017)
Geschiedenis van het archief De serie bouwvergunningen van de gemeente Dreumel heeft altijd een aparte status gehad ten opzichte van de rest van het archief, met een aparte nummering. De bouwvergunningen waren oorspronkelijk te vinden in een pdf-bestand onder inv.nr. 50.000 in archief 781 Gemeente Dreumel. Het pdf-bestand is omgezet naar dit aparte archief met beschrijvingen op bestanddeelniveau en naar een nadere toegang op adresniveau (via 'uitgebreid zoeken' op 'locaties').
Verwerving De gemeente West Maas en Waal besloot in november 1998 om het archief van de voormalige gemeente Dreumel over 1811-1983 te laten inventariseren door het Gemeentearchief Nijmegen, sinds 2005 het Regionaal Archief Nijmegen genaamd. Dit gebeurde in het kader van een sterk door de provincie gestimuleerd plan om te komen tot regionaal archiefbeheer in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Op Oudejaarsdag 1998 werd het archief van de voormalige gemeente Dreumel ter inventarisatie overgeplaatst naar het depot van het Gemeentearchief Nijmegen. In het jaar 1999 heeft de gemeente West Maas en Waal besloten om haar oude archieven blijvend in Nijmegen te laten berusten. Hiertoe heeft zij het Regionaal Archief Nijmegen formeel als haar archiefbewaarplaats aangewezen.
Ordening Strikt genomen vormen de bouwvergunningen geen apart archief; ze zijn echter onder een apart archief beschreven uit praktische overwegingen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1662 Bouwarchief van de gemeente Dreumel 1942 - 1983, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".