Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Petrus van den Graeff (Notaris)
Naam Henrick Poeyn
Naam Johan Poeyn (Gemeentesecretaris)
Naam Peter Poeyn
Naam Stijn Buijs
Naam Gerit Buijs
Naam Gerit van der Lynden
Naam Henrik die Smijt Wilhelmssoen
Datum document 11/3/1554
Nummer 68
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor den openbaren notaris Petrus van den Graeff en getuigen Henrick en Johan Poeyn, secretaris der stad Nijmegen, en Peter Poeyn bestemt Stijn, weduwe Gerit Buijs bij openbaar testament, dat na uitkeering van de legaten, het overblijvende van haar goederen zal dienen tot het aankoopen van een erf en huis met alle toebehooren, binnen de stad Nijmegen, om daar de kleine arme verlaten weezen in te plaatsen en ze ter eere Gods op te voeden tot hun mondigheid, zoowel jongens als meisjes. Met Codicil dd. 1577 Nov. 15, voor getuigen: Gerit van der Lynden en Henrik Wilhelmssoen die Smijt, gewaarmerkt door den Notaris publicus Petrus van den Graeff, (Petrus de Fossa). In den jaer van der gebuerten ons Heeren, doemen schreeff duysent vijffhondert vier ende vijfftich in der twelffster indictien Dominicae in Quadragesima als men syngt Iudica op den elffsten dach van der maent Marcii voormiddagh ten thien uren of daer omtrint, pausdoms des alreheylighste in Godt, Vader ende Heere, Heeren Julii van gotlicher voersichticheit des darden pauws alsoe genoempt, in zynen vierden jaer.
Zegel Op perkament in kardoesen huis; heeft veel geleden door vocht en scheuren.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 10

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie