Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Toenijs Ertpagen
Naam Wilhem Egbertz.s.
Naam Ernst van Piese
Naam Johan Scharenborch
Naam Jenneken van Engels
Naam Arndt Hanrickss.
Naam Peter die Haen
Datum document 17/3/1561
Locaties Biezen
Hees
Nummer 88
Uitgebreide beschrijving (regest) Toenijs Ertpagen, Wilhem Egbertz.s., Ernst van Piese en Johan Scharenborch als vrunde en gecaeren gescheitsluijden oorkonden dat door Jenneken van Engels weduwe Arndt Hanrickss. ter eener en hun 4 kinderen ter ander zijden bij erfmagescheid bepaald is: dat Jenneken hebben zal de helft van een hofstad en huis bij Nijmegen, gelegen te Hees in die Biesen en de kinderen de andere helft, in het geheel 5 morgen; vrij goed, uitgezonderd 1 malder rogge aan Peter die Haen en 4-1/2 brab. gld. jaarlijks aan de Regulieren te Nijmegen, door elk der partijen voor de helft te dragen. Bij huwelijk of vervreemding zal Jenneken aan haar 4 kinderen te zamen geven 20 gouden Gelresche rijder gld. ad 27 str. brab. Gegeven int iaer onss Heren duijsent vijffhondert ende een ende tsestich, op den soeventienden dach des maendtz Martii.
Dorsale aantekening "Jenneken van Engels" (gelijktijdig) "no. 6".
Zegel Met 4 uithangende zegels in groene was, van Jenneken en haar 4 zoons, gaaf; die van de 4 getuigen hebben er blijkbaar niet aangehangen.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 109

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie