Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Elizabeth die Claer
Naam Bartholomeus die Claer
Naam Hellegen Bruell
Naam Anna Bruell
Naam Jacob die Claer
Naam Henrick van Mekeren
Naam Elizabeth van Mekeren
Naam Henrick die Claer
Naam Styn die Claer
Naam Margriet die Claer
Naam Loet van Eick
Naam Helena van Coeverden
Naam Johan van Santfort
Datum document 24/4/1562
Locaties Hezeveld
Nummer 93
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Wilhem v. Hoecklom en Walraven v. Wichen oorkonden, dat Elizabeth weduwe Bartholomeus die Claer, Hellegen Bruell en Anna echtelieden, Jacob die Claer, Henrick v. Mekeren en Elizabeth echtelieden, Henrick die Claer, Styn die Claer en Margriet die Claer verkocht hebben aan Loet van Eick een stuk land groot 4 hont gelegen in het Hezeschevelt; vrij erf en goed uitgezonderd 2 malder rogge aan Helena v. Coeverden. Gegeven in den iair ons Heren duisent vijffhundert twe ende sestich op Vridach na den Sonnendach Jubilate.
Dorsale aantekening "Dytt ist de brieff van dye 4 hondt lantz inne het Hessevelltt van Johan van Santfort Anno 1600 aangecofft".
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 114
Afkomstig uit archief 51 Burgerweeshuis, inv.nr. 114

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie