Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Johan Geritss
Naam Anna Geritss
Naam Anthoeniss Becker
Naam Wilhemken van Heesch
Naam Ailheidt Godberait
Naam Joh. Godberait
Datum document 19/4/1564
Locaties Biezen
Hees
Nummer 104
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Marten van Andelst en Wilhem Prick oorkonden, dat Johan Geritss en Anna zijn echte huisvrouw verkocht hebben aan Anthoeniss Becker en erven een erfjaarrente van 3 golden Gelresche rijder gld. van 27 brab. str. binnen Nijmegen gangbaar op St. Victorsdach (Oct. 10) te peinden uit den Hongerkamp, ongeveer 1-1/2 morgen te Hees in de Biessen en uit 4 hont te Hees op de Laer en alle andere roerende en onroerende goederen; vrij erf en goed uitgezonderd de erfjaarrente van 3 gouden Gelresche rijder gld. en 4 Hornsch gld. die Wilhemken van Heesch en 6 brab. gld. die Ailheidt wed. Joh. Godberait uit beide stukken land hebben. Gegeven in den iair ons Heren duysent viffhundert vier ende sestich op Manendach nha des Heiligen Cruysdach Exaltationis.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was (gaaf). Zie regest no. 83.
Opmerkingen . Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 228

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie