232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.3.2.5.2 Kerspel Elst
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 394
Beschrijving Akte waarbij voor erfpachters Jan Woutersen en zijn vrouw Naleken Dierckxdochter verkopen aan Thonis Hendricxss en zijn vrouw Methgen Guerts het tiende deel van 2½ morgen land aan de Elsterzeeg in de Geer in de buurschap Hollanderbroek in het kerspel Elst
Periode 1637
Bereik en inhoud
Bezegeld door de verkopers Jan Woutersen en Naleken Dierckxdochter [hun zegels ontbreken] en door de erfpachters notaris Frans Michiels [zegel ontbreekt] en Aelbert Willems.
Vorm 1 charter