Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Johan Neapolis Schipper van Herwen (Schipper)
Naam Agneess van Herwen
Naam Wilhemken Poilmans
Naam Peter Poein
Naam Hans Cuyver
Naam Henrick van Elden
Naam Arndt Eeguers (Tollenaar)
Datum document 25/10/1566
Locaties Steenstraat
Nummer 120
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Arndt Kanis en Jorden v. Triest oorkonden, dat Johan v. Herwen genoempt Neapolis Schipper en Agneess echtelieden verkocht hebben aan Wilhemken Poilmans een jaarrente van 6 golde Gelresche rijder gld. ad 27 str. brab. binnen Nijmegen op Sunt Victoirsdach (October 10) uit hun huis en hofstad in de Steenstraat tusschen erf van Peter Poein en Hans Cuyver en hun huis in de Steenstraat tusschen erf der fabriek van Sunt Stephenskerk en Henrick v. Elden. Gegeven in den iair ons Heren duysent viffhundert sess ende sestich op Vridach Sunt Crispinus en Crispinianusdach Martelarum.
Dorsale aantekening "folio 101, 6 Ryder uyt des Besienders Arndt Eeguers huys in de Steenstraett." "No. 11."
Zegel Met twee uithangende schepenzegels in groene was, beide gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 196

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie