Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Henrick Arndtz.
Naam Alheidt Arndtz.
Naam Johan van Tyell
Naam Peter die Haen
Datum document 24/11/1566
Locaties Hees
Nummer 121
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Johan Touman en Jorden v. Triest oorkonden, dat Henrick Arndtz. en Alheidt echtelieden verkocht hebben aan Johan van Tyell een erfjaarrente van een half malder goede drooge (klairs) winterrogge Nijmeegse maat op St. Victor marteler (October 10) te leveren binnen Nijmegen uit het bovengenoemde echtelieden toekomende deel van 5 morgen land, huis en hofstad gelegen te Hees; zijnde vrij erf en goed uitgezonderd een malder rogge jaarlijks aan Peter die Haen, 5 brab. gld. aan het convent van St. Cathrynen Regulier te Nijmegen. Gegeven in den iair ons Heren duysent vifhundert sess ende sestich, op Sonnendach nha onser lyever vrouwendach Presentationis.
Dorsale aantekening Hendrick Arndtz ende Alheidt die huijsfrau geldende iarlijck 1/2 malder rogge erffelyck ut ons stuk lanttz ein aenpardt van 5 mergen tho Heese.
Zegel Met twee uithangende schepenzegels in groene was, gaaf.
Opmerkingen niet in de Legerboeken gevonden. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 230

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie