Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Derick van Rijswick
Naam Wynant van Eck
Naam Lodovijck van Eck
Naam Jan Hoijmeker
Naam Johan van den Have
Naam Derick Dan
Naam Claes Buys
Datum document 4/8/1567
Locaties Ooij Persingsestraat
Rijk van Nijmegen
Nummer 124
Uitgebreide beschrijving (regest) Derick v. Rijswick en Wynant v. Eck, eigenaars elk voor de helft van 3 morgen weiland in de Ooij, Rijk van Nijmegen "Baerskamp", en getuigen verklaren overeengekomen te zijn, dat Derick v. Rijswijck zijn helft zal verkopen aan Wynant v. Eck tegen Vrouwen Lichtmis eerstkomende. Den vierden Augusti Anno XVC seven ende sestich.
Dorsale aantekening "3 mergen lants in der Oyen". "dees 3 mergen lants commen toe Derick Dan de heilfte ende Claes Buys de andere helffte, sijn gelegen in de Persingsestraet in der Oeyen genampt "Baerskempken". Latere hand schreef hiertusschen: "Dese brijff sijn thoe saemen van barskempken to weten....." "Dijt kampke kompt ons nou allen tho." "Oude brieven van baers Campie."
Opmerkingen Op papier get.: Derick van Rijsvick, Wynant van Eyck, Lodovijck van Eck, Jan Hoijmeker en Johan van den Have. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 198

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie